Nokia 6210 Navigator - Blokkeringscode

background image

Blokkeringscode

Met de blokkeringscode (5 cijfers) vergrendelt u het apparaat. De vooraf
ingestelde code is 12345. Wijzig de code, houd de nieuwe code geheim
en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij het apparaat).

Als u de blokkeringscode wilt wijzigen, selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Beveiliging

>

Telefoon en SIM-kaart

>

Blokkeringscode

. Als u automatische blokkering van het apparaat wilt

activeren, selecteert u

Per. autom. blokk. telefn

>

Door gebr. gedef.

.

Als u de code vergeet terwijl het apparaat is vergrendeld, moet u het apparaat
wegbrengen voor onderhoud en worden er mogelijk extra kosten in rekening
gebracht. Neem contact op met een Nokia Care-centrum of de winkel waar u
het toestel hebt gekocht voor meer informatie.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde
alarmnummer kiezen.

background image

20

H e t a p p a r a a t