Nokia 6210 Navigator - PIN-codes

background image

PIN-codes

De PIN-code (Personal Identification Number) of de UPIN-code (Universal
Personal Identification Number) (vier tot acht cijfers) beveiligen uw SIM-kaart
tegen onbevoegd gebruik. De (U)PIN-code wordt gewoonlijk bij de SIM-kaart
verstrekt. Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat de code moet worden
ingevoerd telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Beveiliging

>

Telefoon en SIM-kaart

>

PIN-code vragen

>

Aan

.

De PIN2-code wordt verstrekt bij de SIM-kaart en is vereist voor sommige
functies.

De module-PIN is vereist voor toegang tot informatie in de beveiligingsmodule.
De ondertekenings-PIN is nodig voor de digitale handtekening. De module-PIN
en de ondertekenings-PIN worden verstrekt bij de SIM-kaart als de SIM-kaart is
voorzien van een beveiligingsmodule.