Nokia 6210 Navigator - Toetsblokkering

background image

Toetsblokkering

Als u het toetsenblok wilt vergrendelen wanneer u de cover dichtschuift,
selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Actie voor schuif

>

Toetsenblokk. activeren

>

Wijzigen

>

Aan bij sluiten schuif

.

U kunt het apparaat ook zo instellen dat het toetsenblok na een bepaalde tijd
automatisch wordt geblokkeerd. Hiervoor kiest u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Beveiliging

>

Telefoon en SIM-kaart

>

Per. autom.

blokk. ttsnb.

>

Door gebr. gedef.

en stelt u de gewenste tijd in.

background image

19

H e t a p p a r a a t

Als u de cover openschuift, ontgrendelt u het toetsenblok. Als u het toetsenblok
wilt ontgrendelen wanneer de cover dicht is, drukt u op de linkerselectietoets en
selecteert u binnen 1,5 seconde

OK

.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde
alarmnummer kiezen.