Nokia 6210 Navigator - Een oproep beantwoorden of weigeren

background image

Een oproep beantwoorden of weigeren

Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de beltoets.

Selecteer

Stil

om de beltoon te dempen.

Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de eindetoets of selecteert u

Opties

>

Weigeren

. Als u

Doorschakelen

>

Indien bezet

hebt geactiveerd, worden

geweigerde oproepen doorgeschakeld.

Selecteer

Opties

>

Bericht verzenden

als u een SMS-bericht als antwoord naar

een beller wilt sturen in plaats van de oproep te beantwoorden. Als u het
antwoord-SMS-bericht wilt activeren en de tekst in het bericht wilt bewerken,
selecteert u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Telefoon

>

Oproep

>

Oproep weig.

met bericht

en

Berichttekst

.

Als u wilt bepalen of gesprekken automatisch worden beantwoord wanneer u
de cover opent, selecteert u >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Actie voor schuif

>

Bij openen van de schuif

>

Wijzigen

>

Beantwoorden

of

Niet beantwoorden

.