Nokia 6210 Navigator - Oproep in wachtrij

background image

Oproep in wachtrij

Druk tijdens een gesprek op de beltoets om het gesprek in de wachtstand te
beantwoorden. Het eerste gesprek wordt dan in de wachtstand geplaatst.
Als u tussen de twee oproepen wilt schakelen, selecteert u

Wisselen

. Als u het

actieve gesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.

Als u de functie Oproep in wachtrij (netwerkdienst) wilt activeren, selecteert
u

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Telefoon

>

Oproep

>

Oproep in wachtrij

>

Activeren

.