Nokia 6210 Navigator - Een spraakoproep tot stand brengen

background image

Een spraakoproep tot stand brengen

1. Voer in de stand-by modus het telefoonnummer, inclusief het netnummer,

in. Druk op de wistoets om een nummer te wissen.

Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal op * voor het plusteken
(vervangt de internationale toegangscode) en voert u vervolgens het
landnummer, het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het
abonneenummer in.

2. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.

3. Als u het gesprek wilt beëindigen of de oproep wilt annuleren, drukt u op

de eindetoets.

Als u wilt selecteren of actieve gesprekken worden beëindigd wanneer u
de cover sluit, selecteert u >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Actie voor schuif

>

Bij sluiten van de schuif

>

Opties

>

Wijzigen

>

Gesprek

beëindigen

of

Gesprek hervatten

.

Als u wilt bellen vanuit Contacten, selecteert u

>

Contacten

. Ga naar de

gewenste naam of voer de eerste letters van de naam in en ga naar de gewenste
naam. Als u het nummer wil kiezen, drukt u op de beltoets.

Als u een recent gekozen nummer wilt bellen vanuit de stand-by modus, drukt
u op de beltoets.