Nokia 6210 Navigator - Een conferentiegesprek voeren

background image

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken (netwerkdienst) tussen maximaal zes deelnemers
(inclusief uzelf) worden ondersteund.

1. Bel de eerste deelnemer.

2. Als u een andere deelnemer wilt bellen, selecteert u

Opties

>

Nieuwe oproep

.

background image

24

B e l f u n c t i e s

3. Als u een conferentiegesprek wilt starten wanneer de nieuwe oproep is

beantwoord, selecteert u

Opties

>

Conferentie

.

Als u een nieuwe persoon aan het gesprek wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 en
selecteert u

Opties

>

Conferentie

>

Toev. aan confer.

.

4. Als u het conferentiegesprek wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.