Nokia 6210 Navigator - Een gesprek met spraaklabel tot stand brengen

background image

Een gesprek met spraaklabel tot stand brengen

Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Gebruik spraaklabels in een
rustige omgeving.

Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in
een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle
omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

1. Houd in de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt met de hoofdtelefoontoets,
houdt u de hoofdtelefoontoets ingedrukt.

2. Op het moment dat

Spreek nu

wordt weergegeven, spreekt u de spraakopdracht

duidelijk uit. Het apparaat speelt de spraakopdracht voor de beste overeenkomst
af. Na anderhalve seconde wordt het nummer gekozen. Als het resultaat
niet correct is, selecteert u een andere vermelding voordat het nummer
wordt gekozen.