Nokia 6210 Navigator - Bellen

background image

Bellen

Selecteer >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Telefoon

>

Oproep

en maak een

keuze uit de volgende opties:

Identificatie verz.

(netwerkdienst) - Hiermee stelt u in dat het telefoonnummer

wordt weergegeven of verborgen voor de persoon die u belt.

Oproep in wachtrij

(netwerkdienst) - Zie ’Oproep in wachtrij’ op pag. 24.

background image

26

B e l f u n c t i e s

Oproep weig. met bericht

en

Berichttekst

- Zie ’Een oproep beantwoorden of

weigeren’ op pag. 24.

Eigen video in ontv. oprp.

- Hiermee stelt u in of u uw eigen video-afbeelding wilt

verzenden bij een binnenkomende video-oproep.

Afb. in video-oproep

- Hiermee kunt u een foto selecteren die wordt weergegeven

wanneer u een video-oproep weigert.

Autom. herkiezen

- Hiermee stelt u het apparaat in op maximaal tien

kiespogingen om een verbinding tot stand te brengen.

Gespreksduur tonen

en

Samenvatting na opr.

- Met deze optie stelt u het apparaat

zo in dat tijdens een gesprek de gespreksduur wordt weergegeven en de duur van
het laatste gesprek bij benadering.

Snelkeuze

- Zie ’Snelkiezen’ op pag. 22.

Aannem. willek. toets

- Hiermee kunt u een inkomende oproep beantwoorden door

kort op een toets te drukken, met uitzondering van de linker- en rechterselectie-
toets, de volumetoetsen, de aan/uit-toets en de eindetoets.

Lijn in gebruik

(netwerkdienst) - Hiermee geeft u aan welke telefoonlijn u wilt

gebruiken om te bellen en SMS-berichten te verzenden. Deze instelling wordt
alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen ondersteunt.

Lijn wijzigen

(netwerkdienst) - Hiermee schakelt u de lijnselectie in of uit.