Nokia 6210 Navigator - Netwerk

background image

Netwerk

Selecteer

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Telefoon

>

Netwerk

en kies een van

de volgende opties:

Netwerkmodus

— Selecteer het netwerk dat u wilt gebruiken (wordt alleen weer-

gegeven als dit door de serviceprovider wordt ondersteund). Als u

Dual mode

selecteert, wordt het GSM- of UMTS-netwerk automatisch gebruikt.

Operatorselectie

— Als u wilt instellen dat het apparaat naar beschikbare

netwerken zoekt en automatisch een van deze netwerken selecteert, selecteert
u

Automatisch

. Als u het gewenste netwerk handmatig in een lijst met netwerken

wilt selecteren, selecteert u

Handmatig

. Het geselecteerde netwerk moet een

roaming-overeenkomst met uw eigen netwerk hebben gesloten.

Weergave info dienst

(netwerkdienst) - Hiermee stelt u in dat de telefoon moet

melden wanneer gebruik wordt gemaakt van een mobiel netwerk op basis van de
MCN-technologie (Micro Cellular Network) en dat u de ontvangst van relevante
informatie wilt activeren.