Nokia 6210 Navigator - Oproepen doorschakelen

background image

Oproepen doorschakelen

1. Selecteer >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Telefoon

>

Doorschakelen

(netwerkdienst).

2. Selecteer de oproepen die u wilt doorschakelen, bijvoorbeeld

Spraakoproepen

.

3. Selecteer de gewenste optie. Selecteer bijvoorbeeld

Indien bezet

om spraak-

oproepen door te schakelen wanneer uw nummer bezet is of wanneer u een
inkomende oproep weigert.

4. Selecteer

Opties

>

Activeren

en het telefoonnummer waarnaar u de oproepen

wilt doorschakelen. Er kunnen meerdere doorschakelopties tegelijk actief zijn.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd
actief zijn.