Nokia 6210 Navigator - Een uitnodiging accepteren

background image

Een uitnodiging accepteren

De telefoon gaat over wanneer u een uitnodiging ontvangt. In de uitnodiging
wordt de naam van de afzender of het SIP-adres weergegeven. Selecteer

Ja

om de

deelsessie te starten. Selecteer

Nee

om de uitnodiging te weigeren en terug te

keren naar de spraakoproep.