Nokia 6210 Navigator - Instellingen Video delen

background image

Instellingen Video delen

Een verbinding tussen twee personen wordt ook wel een SIP-verbinding (Session
Initiation Protocol) genoemd. Voordat u Video delen kunt gebruiken, vraagt u de
serviceprovider naar het geconfigureerde SIP-profiel dat u in het apparaat moet
gebruiken.

Selecteer >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Verbinding

>

Video delen

en kies een

van de volgende opties:

Video delen

- Hiermee geeft u aan of Video delen is ingeschakeld.

SIP-profiel

- Hiermee selecteert u een SIP-profiel.

Video opslaan

- Hiermee stelt u in of live video’s automatisch worden opgeslagen.

Voork.geh. voor opslaan

- Hiermee geef u aan of de video’s worden opgeslagen in

het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart.

Signaaltoon voor functie

- Hiermee stelt u een signaaltoon in als Video delen

tijdens een oproep beschikbaar is.

Als u het SIP-adres van de ontvanger kent, kunt u het opslaan in Contacten.
Selecteer >

Contacten

, het contact en

Opties

>

Bewerken

>

Opties

>

Detail toevoegen

>

SIP

of

Video delen

. Voer het SIP-adres in met de indeling

gebruikersnaam@domeinnaam. U mag een IP-adres gebruiken in plaats van
een domeinnaam.