Nokia 6210 Navigator - Live video of videoclips delen

background image

Live video of videoclips delen

1. Als u de live videobeelden die u met de camera in uw apparaat vastlegt wilt

delen, selecteert u

Opties

>

Video delen

>

Live video

tijdens een spraakoproep.

Voor het delen van een opgeslagen videoclip selecteert u

Videoclip

en de clip

die u wilt delen.

2. Het apparaat verzendt een uitnodiging naar het SIP-adres dat u hebt

toegevoegd aan Contacten.

Selecteer, indien nodig voor het verzenden van de uitnodiging, het SIP-adres
van de ontvanger of voer een SIP-adres in, en selecteer

OK

.

background image

29

T e k s t i n v o e r e n

3. Het delen begint automatisch zodra de ontvanger de uitnodiging heeft

geaccepteerd en de luidspreker actief is. U bedient Video delen via de
werkbalkknoppen.

4. Selecteer

Stoppen

als u de deelsessie wilt beëindigen. Als u de spraakoproep

wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.