Nokia 6210 Navigator - Een video-oproep beantwoorden

background image

Een video-oproep beantwoorden

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt

weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden.

Verzenden

videobericht naar beller toestaan?

wordt weergegeven. Als u

Ja

selecteert, krijgt

de beller de foto te zien die is gemaakt met de camera in uw apparaat. Zo niet,
dan wordt het verzenden van de video niet geactiveerd.

Zelfs als u het verzenden van video tijdens een video-oproep hebt geweigerd,
wordt het gesprek als een video-oproep in rekening gebracht. Informeer bij
uw serviceprovider naar de tarieven.

Als u de video-oproep wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.