Nokia 6210 Navigator - Een video-oproep tot stand brengen

background image

Een video-oproep tot stand brengen

Als u een video-oproep wilt voeren, moet u over een USIM-kaart beschikken en
zich binnen het bereik van een UMTS-netwerk bevinden. Neem contact op met uw
serviceprovider voor informatie over beschikbaarheid van en abonnementen op

background image

25

B e l f u n c t i e s

video-oproepdiensten. Aan een video-oproep kunnen maar twee partijen
deelnemen. Er mogen ook geen andere spraak-, gegevens- of video-oproepen
actief zijn. De video-oproep kan worden uitgevoerd met een compatibele mobiele
telefoon of een ISDN-client.

U hebt een foto gemaakt die u wilt versturen in plaats van de video.

U hebt het verzenden van video vanuit uw apparaat geweigerd.

1. Voer het telefoonnummer in de stand-by modus in en selecteer

Video-oproep

.

U kunt ook >

Contacten

selecteren, naar het gewenste contact gaan en

Opties

>

Video-oproep

selecteren.

2. Als u wilt schakelen tussen het weergeven van video of alleen het beluisteren

van geluid tijdens een video-oproep, selecteert u

Videoverz. inschakelen

of

Videoverz. uitschakelen

op de werkbalk.

Zelfs als u het verzenden van video tijdens een video-oproep hebt geweigerd,
wordt het gesprek als een video-oproep in rekening gebracht. Neem contact op
met uw netwerkoperator of serviceprovider voor informatie over de tarieven.

3. Als u de video-oproep wilt beëindigen, drukt u op de eindetoets.