Nokia 6210 Navigator - Normale tekstinvoer en tekstinvoer met tekstvoorspelling

background image

Normale tekstinvoer en tekstinvoer met

tekstvoorspelling

Wanneer u tekst invoert, verschijnt

in het scherm wanneer u tekstinvoer

met tekstvoorspelling gebruikt, of

wanneer u normale tekstinvoer gebruikt.

Als u de tekstinvoer met tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen, drukt
u herhaaldelijk op # of drukt u op* en selecteert u

Tekstvoorspell. activeren

of

Tekstvoorspelling

>

Uit

.

,

, Naast de indicator voor tekstinvoer wordt

of

weergegeven

om aan te geven of de tekst in hoofdletters of kleine letters of in de cijfermodus
wordt weergegeven. Houd # ingedrukt als u wilt schakelen tussen hoofdletters en
kleine letters of tussen letters en cijfers.

background image

30

T e k s t i n v o e r e n

Als u de invoertaal van het apparaat wilt wijzigen, selecteert u >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Persoonlijk

>

Taal

>

Invoertaal

. De invoertaal heeft

invloed op de tekens die beschikbaar zijn bij het invoeren van tekst en er wordt
een andere woordenlijst gebruikt voor tekstvoorspelling. Op de toetsen staan niet
alle tekens afgebeeld die onder een toets beschikbaar zijn.

Tekst invoeren met normale tekstinvoer
Druk meerdere keren op een cijfertoets, (2 tot 9) tot het gewenste teken wordt
weergegeven. Druk op 1 voor de meest gebruikte leestekens en speciale tekens.

Als de volgende letter onder dezelfde toets zit als de huidige letter, wacht u tot de
cursor weer wordt weergegeven of gaat u met de bladertoets vooruit en voert u de
letter in.

Tekst invoeren met tekstvoorspelling
1. Druk voor één letter slechts eenmaal op een cijfertoets 2 - 9. Het woord

verandert na elke ingevoerde letter. Druk op 1 om de meest gebruikte
leestekens in te voeren.

2. Wanneer u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, bevestigt u het

door met de bladertoets vooruit te gaan of een spatie in te voegen.

Als het woord niet correct is, drukt u herhaaldelijk op * om de overeenkomende
woorden in de woordenlijst één voor één te bekijken.

Als u het teken ? ziet achter het woord, staat het gewenste woord niet in de
woordenlijst. Selecteer

Spellen

om het woord aan de woordenlijst toe te

voegen. Voer het woord (maximaal 32 tekens) in en selecteer

OK

. Het woord

wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, vervangt het
nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

De meest gebruikte functies in normale tekstinvoer en tekstinvoer met
tekstvoorspelling
Houd de cijfertoets ingedrukt om een cijfer in te voegen.

Als u leestekens en speciale tekens wilt invoeren, houdt u * ingedrukt.

Als u een teken wilt wissen, drukt u op de wistoets. Als u meer tekens wilt wissen,
houdt u de wistoets ingedrukt.

Druk op 0 om een spatie in te voegen. Als u de cursor naar de volgende regel wilt
verplaatsen, drukt u driemaal op 0.

background image

31

B e r i c h t e n