Nokia 6210 Navigator - Tekst kopiëren en verwijderen

background image

Tekst kopiëren en verwijderen

1. Als u letters of woorden wilt selecteren, houdt u # ingedrukt en drukt

u tegelijkertijd de bladertoets naar links of naar rechts. Als u regels wilt
selecteren, houdt u # ingedrukt en drukt u tegelijkertijd de bladertoets
omhoog of omlaag.

2. Als u de tekst wilt kopiëren, houdt u # ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd

Kopiëren

.

Als u de geselecteerde tekst wilt verwijderen, drukt u op de wistoets.

3. Als u de tekst wilt invoegen, gaat u naar de invoegpositie en houdt u #

ingedrukt terwijl u

Plakken

selecteert.