Nokia 6210 Navigator - Berichten invoeren en verzenden

background image

Berichten invoeren en verzenden

Het apparaat ondersteunt het verzenden van SMS-berichten die langer zijn dan de limiet
voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als een reeks van twee of meer
berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.
Tekens met accenten of andere symbolen en tekens in sommige taalopties nemen meer
ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden,
wordt beperkt.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van
de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat
worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimediaberichten ontvangen en
weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende
apparaat.

1. Selecteer

>

Berichten

>

Nieuw bericht

en het berichttype. Als u een SMS- of

multimediabericht wilt maken, selecteert u

Bericht

. Het berichttype verandert

automatisch op basis van de inhoud.

2. Voer in het veld

Aan

de telefoonnummers of e-mailadressen van de ontvangers

in of selecteer de ontvangers in Contacten. Druk op de bladertoets. U kunt
verschillende ontvangers scheiden met een puntkomma (;).

background image

32

B e r i c h t e n

3. Als u het onderwerp voor een multimedia- of e-mailbericht wilt invoeren,

bladert u omlaag naar het veld

Onderw.

. Als het onderwerpveld niet zichtbaar

is voor een multimediabericht, selecteert u

Opties

>

Velden berichtheader

,

markeert u

Onderwerp

en selecteert u

OK

.

4. Blader omlaag naar het berichtveld en schrijf het bericht.

Wanneer u een SMS-bericht invoert, geeft de berichtlengtemeter aan hoeveel
tekens u nog kunt invoeren in het bericht. Zo houdt 10 (2) in dat u nog tien
tekens kunt invoeren als u het bericht in een reeks van twee SMS-berichten
wilt verzenden.

Als u een object wilt invoegen zoals een afbeelding, videoclip, notitie of
visitekaartje in een multimedia- of e-mailbericht, drukt u op de bladertoets
en selecteert u

Inhoud invoegen

.

Selecteer

Opnemen

als u een nieuwe geluidsclip wilt opnemen voor een

audiobericht. Selecteer

Opties

>

Geluidsclip invoegen

>

Van Galerij

als u

een eerder opgenomen geluidsclip wilt gebruiken.

5. Selecteer

Opties

>

Verzenden

om het bericht te verzenden.