Nokia 6210 Navigator - Berichten op de SIM-kaart bekijken

background image

Berichten op de SIM-kaart bekijken

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze naar een map in uw apparaat
kopiëren. Selecteer >

Berichten

>

Opties

>

SIM-berichten

, markeer de

berichten die u wilt kopiëren en selecteer

Opties

>

Kopiëren

plus de map

waarnaar u de berichten wilt kopiëren.

background image

36

B e r i c h t e n