Nokia 6210 Navigator - Emailinstellingen

background image

E-mailinstellingen

Selecteer >

Berichten

>

Opties

>

Instellingen

>

E-mail

>

Mailboxen

en de

mailbox en kies een van de volgende opties:

Verbindingsinstellingen

- Hiermee definieert u de verbindingsinstellingen, zoals

de servers en het gebruikte protocol.

Gebruikersinstellingen

- Hiermee definieert u de gebruikersinstellingen, zoals

het moment waarop berichten worden verzonden en of deze een handtekening
bevatten.

Inst. voor ophalen

- Hiermee definieert u de instellingen voor ophalen, zoals

welke delen van de berichten worden opgehaald en hoeveel berichten worden
opgehaald.

Automatisch ophalen

- Hiermee definieert u de instellingen voor het automatisch

ophalen van berichten na een ingestelde periode of dat er een e-mailbericht van
de server wordt ontvangen.

background image

37

C o n t a c t e n