Nokia 6210 Navigator - Instellingen voor multimediaberichten

background image

Instellingen voor multimediaberichten

Als u instellingen voor multimediaberichten wilt definiëren, zoals welk
toegangspunt wordt gebruikt en of multimediaberichten automatisch worden
opgehaald, selecteert u >

Berichten

>

Opties

>

Instellingen

>

Multimediabericht

.