Nokia 6210 Navigator - Instellingen voor SMS-berichten

background image

Instellingen voor SMS-berichten

Als u SMS-instellingen wilt definiëren, zoals de berichtencentrale en de gebruikte
tekencodering, selecteert u >

Berichten

>

Opties

>

Instellingen

>

SMS

.