Nokia 6210 Navigator - Dienstberichten

background image

Dienstberichten

Dienstberichten (netwerkdienst) zijn meldingen die een SMS-bericht of het adres
van een browserdienst kunnen bevatten.

Als u wilt opgeven of dienstberichten zijn ingeschakeld en of de berichten
automatisch worden gedownload, selecteert u >

Berichten

>

Opties

>

Instellingen

>

Dienstbericht

.

background image

33

B e r i c h t e n