Nokia 6210 Navigator - Dienstopdrachten

background image

Dienstopdrachten

Als u dienstopdrachten (ook wel USSD-opdrachten genoemd) zoals activerings-
opdrachten voor netwerkdiensten aan uw serviceprovider, wilt invoeren en
verzenden, selecteert u >

Berichten

>

Opties

>

Dienstopdrachten

. Selecteer

Opties

>

Verzenden

om de opdracht te verzenden.