Nokia 6210 Navigator - IMAP4- en POP3-mailboxen

background image

IMAP4- en POP3-mailboxen

Selecteer

>

Berichten

en de mailbox.

Verbinden met mailbox?

wordt

weergegeven. Selecteer

Ja

om verbinding te maken met uw mailbox

(netwerkdienst) of

Nee

om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te bekijken.

Als u daarna verbinding wilt maken met de mailbox, selecteert u

Opties

>

Verbinden

. Wanneer u online bent, selecteert u

Opties

>

Verbind. verbreken

om de gegevensverbinding met de externe mailbox te beëindigen.