Nokia 6210 Navigator - Emailberichten verwijderen

background image

E-mailberichten verwijderen

Als u een e-mailbericht uit het apparaat wilt verwijderen maar het in de externe
mailbox wilt behouden, selecteert u

Opties

>

Verwijderen

>

Alleen telefoon

.

Als u een e-mailbericht wilt verwijderen uit zowel het apparaat als de externe
mailbox, selecteert u

Opties

>

Verwijderen

>

Telefoon en server

.

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering uit het apparaat en de
server, en dit ongedaan wilt maken, gaat u naar het betreffende e-mailbericht en
selecteert u

Opties

>

Verwijd. onged. mkn

.