Nokia 6210 Navigator - Synchronisatiemailboxen

background image

Synchronisatiemailboxen

Selecteer

>

Berichten

en de synchronisatiemailbox.

Als u het apparaat wilt synchroniseren met de externe mailbox, selecteert
u

Opties

>

Synchronisatie

>

Starten

.

Als u ontvangen berichten wilt weergeven, selecteert u

Inbox

en het bericht.