Nokia 6210 Navigator - Inbox

background image

Inbox

Inbox bevat alle ontvangen berichten, behalve infodienst- en e-mailberichten.
Als u ontvangen berichten wilt lezen, selecteert u >

Berichten

>

Inbox

en

het bericht.

Als u een lijst wilt weergeven met de mediaobjecten in een multimediabericht,
opent u het bericht en selecteert u

Opties

>

Objecten

.

Het apparaat kan verschillende soorten berichten ontvangen, zoals
operatorlogo's, visitekaartjes, agenda-items en beltonen. U kunt de speciale
berichtinhoud op uw apparaat opslaan. Als u bijvoorbeeld een ontvangen agenda-
item wilt opslaan in de agenda, selecteert u

Opties

>

Opslaan in Agenda

.

De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.