Nokia 6210 Navigator - Infodienst

background image

Infodienst

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid van infodienst
(netwerkdienst), de beschikbare nieuwsitems en de bijbehorende nummers.

Selecteer

>

Berichten

>

Opties

>

Infodienst

. Selecteer

Opties

>

Instellingen

>

Ontvangst

>

Aan

om de dienst te activeren.