Nokia 6210 Navigator - Synchronisatie

background image

Synchronisatie

Bij het synchroniseren worden e-mailberichten, agenda-items, contacten en
taken die op het mobiele apparaat staan bijgewerkt met de inhoud van uw
Microsoft Exchange-account. U kunt de manier waarop u wilt synchroniseren
aanpassen door een profiel op te stellen waarmee u het volgende kunt doen:

• De inhoud selecteren die u wilt synchroniseren: e-mailberichten, agenda-

items, contacten, taken, of een combinatie van deze vier.

• Een schema opstellen, zodat Mail for Exchange automatisch kan

synchroniseren. (U kunt ook altijd nog handmatig synchroniseren.)

• Conflicten binnen de inhoud tijdens het synchroniseren oplossen door vast te

stellen of de inhoud van het account op de Microsoft® Exchange-server of op
het mobiele apparaat moet voorgaan als er een conflict optreedt.

• Secure Sockets Layer (SSL) selecteren om de veiligheid tussen het mobiele

apparaat en de Exchange-server te vergroten.

• Instellen hoe u gewaarschuwd wilt worden als u een e-mailbericht ontvangt.