Nokia 6210 Navigator - Outbox

background image

Outbox

De Outbox is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die nog niet zijn verzonden.
Als u de map Outbox wilt openen, selecteert u >

Berichten

>

Outbox

.

Als u een bericht opnieuw wilt proberen te verzenden, gaat u naar het bericht
en selecteert u

Opties

>

Verzenden

.

Als u een bericht later wilt verzenden, gaat u naar het bericht en selecteert
u

Opties

>

Verzenden uitstellen

.