Nokia 6210 Navigator - Een beltoon toevoegen

background image

Een beltoon toevoegen

U kunt voor elk contact en elke groep een beltoon of een videobeltoon instellen.
Als u een beltoon wilt toevoegen aan een contact, selecteert u >

Contacten

en

opent u het contact. Selecteer

Opties

>

Beltoon

en de beltoon. Als u een beltoon

wilt toevoegen aan een groep, drukt u de bladertoets naar rechts om de lijst met
groepen te openen en gaat u naar de contactgroep. Selecteer

Opties

>

Beltoon

en

de beltoon voor de groep. Als u de persoonlijke of groepstoon wilt verwijderen,
selecteert u

Standaard beltoon

als beltoon.