Nokia 6210 Navigator - Gegevens van contacten opslaan en beheren

background image

Gegevens van contacten opslaan en beheren

Als u gegevens van contacten, zoals namen, telefoonnummers en adressen,
wilt opslaan en beheren, selecteert u >

Contacten

.

Selecteer

Opties

>

Nieuw contact

om een nieuw contact toe te voegen. Vul de

gewenste velden in en selecteer

Gereed

.

Als u een apparaat wilt instellen om contactpersonen in het apparaatgeheugen
en op de SIM-kaart in de lijst met contacten weer te geven, selecteert u

Opties

>

Instellingen

>

Contacten weergeven

en markeert u

Telefoongeheugen

en

SIM-geheugen

.

Als u namen en nummers van een SIM-kaart naar uw apparaat of omgekeerd wilt
kopiëren, bladert u naar de contactpersoon (of markeert u de gewenste contacten)
en selecteert u

Opties

>

Kopiëren

>

Telefoongeheugen

of

SIM-geheugen

.

Als u informatie over het geheugengebruik van contacten wilt weergeven,
selecteert u

Opties

>

Contactinfo

.

Selecteer

Opties

>

SIM-nummers

>

Nrs. vaste contacten

als u de lijst met vaste

nummers wilt bekijken. Deze instelling wordt alleen weergegeven als dit door uw
SIM-kaart wordt ondersteund.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u mogelijk nog wel het
geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Als u standaardnummers en adressen wilt definiëren voor een contact, gaat u naar
het contact en selecteert u

Opties

>

Standaardnummers

. Ga naar de gewenste

standaardoptie en selecteer

Toewijzen

.