Nokia 6210 Navigator - Assisted GPS

background image

Assisted GPS

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een
pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie
kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Afhankelijk van uw netwerkabonnement kan uw netwerkexploitant de kosten
voor deze verbinding in rekening brengen. Neem contact op met uw
serviceprovider voor het juiste internettoegangspunt en de kosten die met deze
dienst samenhangen.

Als u een methode voor positiebepaling wilt in- of uitschakelen, zoals A-GPS,
selecteert u >

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Positiebepaling

>

Methoden pos.bepaling

, de methode voor positiebepaling en

Inschakelen

of

Uitschakelen

.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-
dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider
voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia
A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Er moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn gedefinieerd als u A-GPS
via een gegevensverbinding wilt gebruiken. U wordt gevraagd het internet-
toegangspunt op te geven wanneer u A-GPS voor de eerste keer gebruikt. Zie
’Positiebepalingsinstellingen’ op pag. 39 voor meer informatie over het definiëren
van toegangspunten.