Nokia 6210 Navigator - Routebegeleiding

background image

Routebegeleiding

Start de routebegeleiding buitenshuis. Selecteer >

Toepass.

>

GPS-gegevens

>

Navigatie

.

De routebegeleiding toont de korste route en de kortste afstand naar de
bestemming. Deze wordt gemeten in een rechte lijn. Alle obstakels op de route
zoals gebouwen en natuurlijke barrières, worden genegeerd. Bij de berekening

background image

48

G a l e r i j

van de afstand wordt geen rekening gehouden met hoogteverschillen.
De routebegeleiding is alleen actief wanneer u rijdt.

Als u de reisbestemming wilt instellen, selecteert u

Opties

>

Bestemming instlln

en een plaats als bestemming, of voert u de lengte- en breedtecoördinaten in.
Als u de bestemming wilt wissen, selecteert u

Navigatie stoppen

.