Nokia 6210 Navigator - Tripmeter

background image

Tripmeter

Als u de berekening van de reisafstand wilt activeren, selecteert u >

Toepass.

>

GPS-gegevens

>

Tripafstand

>

Opties

>

Starten

. Als u de berekening niet meer

wilt weergeven, selecteert u

Opties

>

Stoppen

. De berekende waarden blijven op

het scherm staan.

Selecteer

Herstellen

om de reisafstand, de tijd, de gemiddelde snelheid en

maximumsnelheid in te stellen op nul, en een nieuwe berekening te starten.
Selecteer

Opnieuw starten

om de odometer en totale tijd in te stellen op nul.

De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen.
De nauwkeurigheid kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van
GPS-signalen.