Nokia 6210 Navigator - Positiebepalingsinstellingen

background image

Positiebepalingsinstellingen

Selecteer

>

Instellingen

>

Telefooninst.

>

Algemeen

>

Positiebepaling

en kies

een van de volgende opties:

Methoden pos.bepaling

- Hiermee schakelt u verschillende methoden voor

positiebepaling in of uit.

Positiebepalingsserver

- Hiermee kunt u instellingen van de positioneringsserver

bewerken. Als u wilt selecteren of automatisch verbinding mag worden gemaakt
met de positioneringsserver, dit telkens moet worden gevraagd of nooit
verbinding met de positioneringsserver mag worden gemaakt, selecteert u

Gebruik positiebep.server

. Als u een toegangspunt voor A-GPS wilt definiëren,

selecteert u

Toegangspunt

. Er kan alleen een internettoegangspunt voor een

gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangs-

background image

40

P o s i t i o n e r i n g

punt op te geven wanneer u A-GPS voor de eerste keer gebruikt. Als u de gebruikte
server wilt definiëren, selecteert u

Serveradres

.

Notatievoorkeuren

- Hiermee definieert u het meetsysteem en de indeling van

de coördinaten.