Nokia 6210 Navigator - Status van satellietsignaal

background image

Status van satellietsignaal

Als u wilt nagaan hoeveel satellieten uw apparaat heeft gevonden en of het
apparaat satellietsignalen ontvangt, selecteert u >

Toepass.

>

GPS-gegevens

>

Positie

>

Opties

>

Satellietstatus

.

Als uw apparaat satellieten heeft gevonden, wordt voor elke satelliet een balk
weergegeven in de weergave met satellietgegevens. Wanneer het apparaat
voldoende gegevens van het satellietsignaal heeft ontvangen om de coördinaten
van uw locatie te berekenen, wordt de balk donkerblauw.