Nokia 6210 Navigator - Info over GPS

background image

Info over GPS

GPS (Global Positioning System) is een wereldwijd radionavigatiesysteem dat
bestaat uit 24 satellieten en hun basisstations waarmee de werking van de
satellieten wordt gevolgd.

Het apparaat heeft een interne GPS-ontvanger.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de
Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het
onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden
beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de
GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van
defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio
Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige
satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief
worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en
weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen buitenshuis gebruiken voor de
ontvangst van GPS-signalen.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op
de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

background image

39

P o s i t i o n e r i n g