Nokia 6210 Navigator - Een route plannen

background image

Een route plannen

Als u een route wilt plannen, selecteert u een locatie op de kaart of zoekt u een
locatie, drukt op de bladertoets en selecteert u

Toevoegen aan route

.

Als u meerdere locaties aan uw route wilt toevoegen, selecteert u

Opties

>

Routepunt toevoegen

en zoekt u naar de locatie.

Als u de route wilt bewerken, drukt u op de bladertoets en selecteert u

Route bewerken

.

Selecteer

Opties

>

Instellingen

om de instellingen voor de route op te geven.

Selecteer

Opties

>

Route weergeven

om de route op de kaart weer te geven.

Als u via auto- of voetgangersnavigatie de bestemming wilt bereiken, selecteert
u

Opties

>

Rit starten

of

Wandeling starten

.

Als u de route wilt opslaan, selecteert u

Opties

>

Route opslaan

.

background image

46

P o s i t i o n e r i n g