Nokia 6210 Navigator - Verkeersinformatie

background image

Verkeersinformatie

De real-time verkeersinformatiedienst is een extra dienst en biedt gegevens over
gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw reis. U kunt de dienst
aanschaffen en downloaden naar uw apparaat als deze beschikbaar is
in uw land of regio.

Selecteer

Opties

>

Extra's

>

Verkeersinfo

als u een licentie voor de

verkeersinformatiedienst wilt aanschaffen.

Selecteer

Opties

>

Verk.info

als u informatie over verkeersgebeurtenissen wilt

weergeven. De gebeurtenissen worden op de kaart aangegeven als driehoekjes
en lijnen.

Als u de details van een gebeurtenis wilt weergeven, inclusief mogelijke
alternatieve routes, selecteert u de gebeurtenis en

Opties

>

Openen

.

Selecteer

Verkeersinfo bijwerken

als u de verkeersinformatie wilt bijwerken.

background image

47

P o s i t i o n e r i n g