Nokia 6210 Navigator - Kaarten bekijken

background image

Kaarten bekijken

Als u

Kaarten

wilt starten, drukt u op de navigatortoets.

Wanneer u Kaarten voor de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een mobiel
toegangspunt selecteren om kaartgegevens voor uw huidige locatie te
downloaden. Selecteer

Opties

>

Instrumenten

>

Instellingen

>

Internet

>

Netwerkbestemming

als u het standaardtoegangspunt later wilt wijzigen.

Als u een bericht wilt ontvangen als het apparaat wordt aangemeld bij een ander
netwerk dan uw eigen thuisnetwerk, selecteert u

Opties

>

Instrumenten

>

background image

42

P o s i t i o n e r i n g

Instellingen

>

Internet

>

Roaming-waarschuwing

>

Aan

. Neem contact op met

uw netwerkprovider voor details en de kosten van roaming.

De indicator voor gegevensoverdracht toont de gebruikte internetverbinding en de
hoeveelheid overgebrachte gegevens sinds u de toepassing hebt gestart.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit
uitsluitend op de cartografie voor gebruik in dit apparaat.

Op het moment dat u Kaarten opent, wordt de locatie weergegeven die tijdens de
laatste sessie is opgeslagen of de hoofdstad van het land waarin u zich bevindt.
De kaart van de locatie wordt, indien nodig, ook gedownload.

Als u een GPS-verbinding tot stand wilt brengen en wilt inzoomen op de laatst
bekende locatie, drukt u op de navigatortoets of selecteert u

Opties

>

Mijn positie

.

Een GPS-indicator (

) geeft de beschikbaarheid en sterkte van het

satellietsignaal aan. Een streepje geeft één satelliet aan. Zodra het apparaat
voldoende gegevens via de satelliet ontvangt om een GPS-verbinding tot stand
te brengen, wordt de balk groen. Het apparaat moet signalen van minstens vier
satellieten ontvangen om de coördinaten van uw locatie te kunnen berekenen.
Na de initiële berekening zijn de signalen van drie satellieten mogelijk voldoende.

Druk op * of op # om in of uit te zoomen. Gebruik de bladertoets om over de kaart
te bewegen. Een nieuwe kaart wordt automatisch gedownload als u naar een
gebied bladert dat niet valt onder de reeds gedownloade kaarten. Zie ’Kaarten
downloaden’ op pag. 44. De kaarten zijn gratis, maar bij het downloaden worden
mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de serviceprovider
verzonden. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie over de
kosten voor gegevensoverdracht. De kaarten worden automatisch opgeslagen in
het apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst).