Nokia 6210 Navigator - Locaties opslaan en verzenden

background image

Locaties opslaan en verzenden

Als u een locatie op het apparaat wilt opslaan, drukt u op de bladertoets en
selecteert u

Toev. aan Mijn plaatsen

.

Als u een locatie naar een compatibel apparaat wilt zenden, drukt u op de
bladertoets en selecteert u

Verzenden

. Als u de locatie in een SMS-bericht

verzendt, wordt de informatie naar platte tekst geconverteerd.