Nokia 6210 Navigator - Naar de bestemming navigeren

background image

Naar de bestemming navigeren

Als u wilt beginnen met navigeren, selecteert u een locatie, drukt u op de
bladertoets en selecteert u

Hierheen rijden

of

Hierheen lopen

.

Wanneer u de autonavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd de
taal van de gesproken begeleiding te selecteren. Als u de taal later wilt wijzigen,
gaat u naar de hoofdweergave van Kaarten en selecteert u

Opties

>

Instrumenten

>

Instellingen

>

Navigatie

>

Gesproken begeleiding

. De gesproken

begeleiding is niet beschikbaar voor voetgangersnavigatie.

Als u tijdens het navigeren tussen verschillende kaartweergaven wilt
schakelen, drukt u op de bladertoets en selecteert u

Manoeuvreweergave

,

Vogelvluchtweergave

of

Pijlweergave

.

Als u de gemaakte route wilt annuleren en een andere route wilt gebruiken,
selecteert u

Opties

>

And. route

.

Als u de navigatie wilt stoppen, selecteert u

Opties

>

Stoppen

.