Nokia 6210 Navigator - Navigatielicentie activeren

background image

Navigatielicentie activeren

Voordat u de navigatiefunctie kunt gebruiken, moet u de meegeleverde licentie
met een beperkte duur online activeren via een internettoegangspunt
(netwerkdienst). Uw serviceprovider brengt mogelijk kosten in rekening voor de
verbinding. Als u de licentie voor auto- en voetgangersnavigatie wilt activeren,
selecteert u

Opties

>

Extra's

>

Rijden/lopen

en volgt u de instructies.

Als u een nieuwe navigatielicentie wilt aanschaffen nadat de meegeleverde
licentie is verlopen, selecteert u

Opties

>

Extra's

>

Rijden/lopen

of

Lopen

.

Als u uw licenties wilt bekijken, selecteert u

Opties

>

Extra's

>

Mijn licenties

.