Nokia 6210 Navigator - Positieaanvragen

background image

Positieaanvragen

Het kan zijn dat u een verzoek van een netwerkdienst krijgt om uw positie door te
geven. Serviceproviders bieden wellicht informatie aan over lokale onderwerpen

background image

41

P o s i t i o n e r i n g

zoals het weer of de verkeerssituatie, op basis van de plaats waarop uw apparaat
zich bevindt.

Als u een positieaanvraag ontvangt, selecteert u

Accepteren

om de

positiegegevens door te sturen of

Weigeren

om de aanvraag te weigeren.