Nokia 6210 Navigator - Afbeeldingen afdrukken

background image

Afbeeldingen afdrukken

U kunt het apparaat gebruiken met een PictBridge-compatibele printer met een
USB-kabel.

Als u afbeeldingen wilt afdrukken in Galerij, gaat u naar de afbeelding en
selecteert u

Opties

>

Afdrukken

.