Nokia 6210 Navigator - Afbeeldingen weergeven

background image

Afbeeldingen weergeven

Als u afbeeldingen wilt bekijken in Galerij, gaat u naar de afbeelding en selecteert
u

Openen

.

Als u de werkbalk wilt openen wanneer u een afbeelding bekijkt, drukt u op de
bladertoets.

Als u wilt in- of uitzoomen wanneer u een afbeelding bekijkt, drukt u op * of #.