Nokia 6210 Navigator - Hoofdweergave

background image

Hoofdweergave

Als u uw afbeeldingen, videoclips, muzieknummers, geluidsclips, afspeellijsten,
koppelingen naar streaming-locaties, RAM-bestanden en presentaties wilt
opslaan en ordenen, selecteert u >

Galerij

.

Als u bestanden naar het apparaatgeheugen of naar de geheugenkaart wilt
kopiëren of verplaatsen, selecteert u een map (bijvoorbeeld

Afbeeldingen

) en

bladert u naar een bestand (of drukt u op # om meerdere bestanden te markeren).
Vervolgens selecteert u

Opties

>

Organiseren

en het geheugen waar u de

bestanden naartoe wilt kopiëren of verplaatsen.

Als u nieuwe mappen voor afbeeldingen en videoclips wilt maken, selecteert
u

Afbeeldingen

of

Videoclips

>

Opties

>

Organiseren

>

Nieuwe map

en het

geheugen. Voer een naam in voor de map. Als u afbeeldingen en videoclips wilt

background image

49

G a l e r i j

verplaatsen naar een map die u hebt gemaakt, markeert u de bestanden en
selecteert u

Opties

>

Organiseren

>

Verplaatsen naar map

en de map.

Als u een afbeelding wilt instellen als achtergrond of wilt laten weergeven tijdens
een oproep, selecteert u

Afbeeldingen

en gaat u naar de afbeelding. Selecteer

Opties

>

Afbeelding gebruiken

>

Inst. als achtergrond

of

Inst. als opr.afbeelding

.

Selecteer

Toewijzen aan contact

als u de afbeelding aan een contact wilt

toewijzen.

Als u een videoclip als videobeltoon wilt instellen, selecteert u

Videoclips

en de

video. Selecteer

Opties

>

Video gebruiken

>

Als beltoon

. Als u de videoclip aan een

contact wilt toewijzen, selecteert u

Toewijzen aan contact

.